Et travlt år i bestyrelsen

I 2017 bød PKA-fællesskabet velkommen til nye faggrupper. Bestyrelsen diskuterer, hvordan pensionskassen kan konsolidere sig yderligere – stadig med den solidariske, kollektive ordning i fokus. De har også diskuteret bl.a. dækning ved sygdom og forskellige investeringstyper.

Som et led i konsolideringen af PKA-pensionskasserne blev Pensionskassen for Farmakonomer en del af samarbejdet fra d. 1. januar 2018. Derudover blev der også budt velkommen til fodterapeuterne og Benefit i 2017 (en kæde af klinikker inden for fysioterapi). Benefit er kommet med i PKA+ og fodterapeuterne blev en del af Pensionskassen for Sundhedsfaglige.

En stor del af bestyrelsens arbejde er også at have fokus på en bred investeringspalette. Bestyrelsen er med i diskussionen af forskellige investeringstyper.

Bestyrelsen har fokus på den solidariske, kollektive ordning, som er pensionskassens særkende – dog med en stadig åbenhed overfor, hvad der kan være af behov hos de enkelte faggrupper – også hos nye faggrupper, som vælger PKA som pensionskasse. Privatansatte kan fx have et andet behov end overenskomstansatte. 

Analyse af behov for Forsikring ved Tab af erhvervsevne

På generalforsamlingen i 2017 var der forslag om at undersøge behovet for, at medlemmer kunne tilkøbe en forsikring ved tab af erhvervsevne (TAE), uafhængigt af tilkendelse af offentlig førtidspension. 

Bestyrelsen har foretaget en analyse af behovet og af, hvordan det i givet fald kan gribes an. Vurderingen er, at der ikke er behov for at introducere en tab af erhvervsevne forsikring for alle grupper. Læs mere i afsnittet om ”Medlemmer”. 

Bestyrelsen vil dog i 2018-2019 overveje og analysere, om der for grupper med hyppige jobskift mellem offentlig og privat ansættelse og med en stor andel af privatansatte og selvstændige er andre behov for dækninger end i dag.

Studietur

Bestyrelsen var i efteråret 2017 på en fælles studietur med bestyrelserne fra de to andre PKA-pensionskasser til England. Turens formål var at give en anden og bredere indgangsvinkel til den finansielle og politiske situation på en række af de områder, som indgår i bestyrelsens arbejde. 

Turen gav bl.a. indblik i en række interessante aspekter i relation til investeringsporteføljen og i forhold til de økonomiske og politiske udfordringer, som de europæiske lande har kæmpet med – herunder Brexit i England. Bestyrelserne hørte også oplæg om private equity og infrastrukturinvesteringer og besøgte havvindmølleparken Burbo Bank Extension, som PKA har investeret i.

Temadage

Bestyrelsen var til to temadage i løbet af 2017. Første temadag havde overskriften ”Fra bidrag over afkast til pension”, hvor der blev fokuseret på de aktiviteter, der gennemføres i pensionskassen for at sikre stigende pensioner til medlemmerne. Digitalisering og IT-sikkerhed var blandt emnerne på den anden temadag. Bestyrelsen har fokus på digitaliseringens muligheder og samtidig have en ordentlig IT-sikkerhed.

Finanstilsynet på besøg

Finanstilsynet var i 2017 på flere besøg i PKA. Året blev indledt med en inspektion med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering og afsluttet med en ordinær inspektion, der følger ca. hvert 4. år. Førstnævnte inspektion var led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i andre pensionsselskaber.

Inspektionerne gav anledning til justeringer i en række af bestyrelsens politikker og retningslinjer. Yderligere skulle PKA-pensionskasserne redegøre for håndtering af omfordelingsrisikoen i en kollektiv og solidarisk pensionsordning. Begge dele er der fulgt op på i bestyrelsen og Finanstilsynet bemærker endvidere, at PKA-pensionskasserne er mere robuste end gennemsnittet og historisk har opnået et bedre gennemsnitligt afkast end mange andre.